Årets skatterådgivare:BDO

BDO, världens femte största revisionsbyrånätverk, har fått utmärkelsen Tax Adviser of the Year av tidskriften International Accounting Bulletin (IAB). 

Priset som Tax Adviser of the Year motiverades med BDO:s heltäckande skattetjänster och en exceptionell förmåga att koordinera skatterådgivning över gränserna. Ett exempel som nämndes i motiveringen är att BDO hjälpt ett större IT-företag med verksamhet i 60 länder att identifiera risker i sin skattehantering och styra skatteuttaget.

Även i Sverige har BDO en stark position i fråga om skatterådgivning, särskilt i fråga om rådgivning till ägarledda företag. BDO har expanderat kraftigt i Sverige under senare år, och har nu 19 kontor runt om i Sverige. 

För mer information vänligen kontakta:
Jörgen Lövgren, vd på BDO, tel. 08-120 116 00, jorgen.lovgren@bdo.se

Om BDO
BDO hjälper företag och offentliga uppdragsgivare med rådgivning, revision, skatt och företagsservice. Företaget har mer än 400 anställda på 19 kontor över hela landet och är en del av BDO International, världens femte största revisionsbyrånätverk, med 48.800 anställda i 135 länder. www.bdo.se

Välkommen möjligheter.

Taggar:

Dokument & länkar