BE Group – positiv marginaltrend under Q1

• Nettoomsättningen minskade med 5 procent under första kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till 1 436 MSEK (1 519). Utlevererat tonnage minskade med 1 procent.

• Rörelseresultatet försämrades till 35 MSEK (45), medan underliggande rörelseresultat uppgick till 43 MSEK (47).

• Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (23).

• Resultat per aktie uppgick till 0,38 kr (0,46).

• Under kvartalet tecknade BE Group sin hittills största produktionsserviceorder. På uppdrag av Volvo Construction Equipment blir BE Group huvudpartner för plåtbearbetning till Volvos anläggning i Arvika.

BE Groups VD Roger Johansson kommenterar rapporten för första kvartalet 2012:

“Vi lyckas inte nå upp till motsvarande siffror för föregående år, men i förhållande till avslutningen av 2011 ser vi en positiv utveckling under Q1 2012. Inledningen på 2012 var fortsatt försiktig, men under kvartalet har efterfrågan successivt förbättrats.

Marginalerna i Sverige och Finland har stärkts, och det pågående åtgärdsprogrammet har fått avsedd effekt, även om verksamheterna i Polen och Tjeckien fortfarande tynger resultatet.

Slutligen kan vi konstatera att våra investeringar inom avancerad produktionsservice nu börjar ge positiva effekter. Ordern från Volvo Construction Equipment är ett direkt resultat av detta arbete, och ett viktigt steg på vägen mot en ökad andel serviceförsäljning.

Generellt präglas kundmarknaden fortsatt av kortsiktighet. Baserat på kunddialoger förväntar vi oss en förbättrad efterfrågan under andra kvartalet. Samtidigt ser vi en ökning av försäljningspriserna under inledningen av kvartalet.”

Vid frågor, vänligen kontakta:

Roger Johansson, VD och koncernchef
tel: +46 (0)733 188 758                     e-post: roger.johansson@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD
tel: +46 (0)708 690 788                     e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

Idag, klockan 09.00, kommenterar Roger Johansson och Torbjörn Clementz utvecklingen i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb eller per telefon, se information nedan.

Deltagare via webb samt för dem som önskar ställa frågor i samband med presskonferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://storm.zoomvisionmamato.com/player/begroup/objects/na3cmt6h/

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:
Sverige:                      +46 (0)8 505 598 53
Storbritannien:           +44 203 043 24 36
USA:                            +1 866 458 40 87

Denna information är sådan som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012, kl 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2011 omsatte koncernen 5,9 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i tio länder med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera