BE Group AB förvärvar egna aktier

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2010 har styrelsen för BE Group AB (publ) beslutat att förvärva egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm.

Bemyndigandet utgör en del av den aktiesparplan som beslutades av årsstämman den 27 april 2010 (”Aktiesparplan 2010”) och omfattar dels det antal egna aktier som senare kan komma att överlåtas till deltagarna i Aktiesparplan 2010, dels det antal egna aktier som kan komma att överlåtas för täckande av sociala kostnader hänförliga till Aktiesparplan 2010. 

Förvärv av egna aktier skall ske före årsstämman 2011 och skall omfatta maximalt 600 000 aktier. Förvärvet kommer att ske inom den s.k. spreaden, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Det totala antalet aktier i BE Group AB uppgår till 50 000 000 och bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 251 348 egna aktier, avsedda dels för att överlåtas till deltagarna i de aktiesparplaner som beslutades av årsstämmorna 2008 och 2009, dels för täckande av sociala avgifter hänförliga till nämnda aktiesparplaner. 

För information om genomförande av förvärv av egna aktier hänvisas löpande till www.nasdaqomxnordic.com. Genomförda köp avses inte att pressmeddelas särskilt, annat än om det föreligger flaggningsplikt. 

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets webbplats: www.begroup.com.

Lars Bergström, VD och koncernchef BE Group AB Tel. +46 (0)40 38 42 00 E-post: lars.bergstrom@begroup.com Torbjörn Clementz, CFO och vice VD BE Group AB Tel. +46 (0)70 869 07 88 E-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2007 omsatte koncernen 7,7 miljarder kr. BE Group har knappt 900 anställda i nio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar