BE Group AB överlåter egna aktier

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2011 har styrelsen för BE Group AB (publ) beslutat att överlåta egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

För att säkra täckande av sociala avgifter hänförliga till de aktiesparplaner som beslutades av årsstämman 2009 och 2010 bemyndigade årsstämman den 28 april 2011 styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2012, fatta beslut om överlåtelse av det antal egna aktier som erfordras till täckande av sociala avgifter hänförliga till nämnda aktiesparplaner, dock sammanlagt högst 50.000 aktier i BE Group.

Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen beslutat att överlåta 5.910 egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av sociala avgifter hänförliga till den aktiesparplan som beslutades av årsstämman 2009. Försäljningen kommer att ske inom den s.k. spreaden, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Det totala antalet aktier i BE Group AB uppgår till 50.000.000 och bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 596.637 egna aktier, avsedda för pågående aktiesparplaner.

För information om genomförande av överlåtelse av egna aktier hänvisas löpande till www.nasdaqomxnordic.com.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Roger Johansson, VD och koncernchef
tel: +46 (0)733 188 758  e-post: roger.johansson@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD
tel: +46 (0)708 690 788  e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2011 omsatte koncernen 5,9 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i tio länder med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

 

 

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar