BE Group investerar 26 MSEK i produktionsservice i Finland

Pressmeddelande

3 september 2008

BE Group fortsätter i linje med sin strategi att öka andelen av serviceförsäljningen. Som ett led i detta har beslut fattats om investeringar på cirka 26 MSEK i maskiner som avser produktionsservice för i huvudsak rostfritt stål och aluminium i Lappo och Lahti i Finland.

Den största delen av investeringen avser maskiner för laser- och vattenskärning för bearbetning av rostfritt stål, syraresistent material och aluminium för att bättre kunna erbjuda kundanpassade produkter. Investeringen inkluderar även bockning, borrning och blästring för att öka leveranskapaciteten av färdiga stålkomponenter i handelsstål.

”Vårt mål är att inom 3-4 år öka den totala andelen av serviceförsäljningen med upp till 50 procent för hela BE Group. Vårt bolag är störst på rostfritt stål inom den nordiska marknaden och efterfrågan på mer avancerade produkter ökar inom detta produktområde, speciellt i Finland. Det är därför naturligt att fortsätta att investera i nya maskiner för att möta våra kunders krav”, säger VD och koncernchef Håkan Jeppsson.

De nya investeringarna kommer att göras i anläggningarna i Lappo och Lahti. Arbetet påbörjas så snart som möjligt och beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2009.


Informationen är sådan som BE Group kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september kl. 13.00.

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar