BE Group publicerar årsredovisning för 2011

BE Groups årsredovisning för 2011 är offentliggjord och finns tillgänglig på koncernens webbplats, www.begroup.com.

I sitt VD-ord sammanfattar Roger Johansson året med att ”2011 inleddes med en växande efterfrågan på samtliga BE Groups marknader. Den positiva utvecklingen under det första halvåret mattades av efter sommaren. Förklaringen ligger i en ökad försiktighet hos kunderna till följd av osäkerhet kring utvecklingen av stålpriset och konjunkturen i stort.”

Om utvecklingen 2012 skriver Roger Johansson: ”Vi står väl positionerade för lönsam tillväxt genom de satsningar vi gjort och åtgärder vi tagit under året. Våra huvudprioriteringar under 2012 är att få avkastning på genomförda investeringar och förvärv, att skapa lönsamhet i de centraleuropeiska verksamheterna samt stärka vår position i Norden.”

Den tryckta årsredovisningen är tillgänglig från första veckan i april 2012 och kan beställas via www.begroup.com eller tel: +46 (0)40-38 42 00.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Roger Johansson, VD och koncernchef
tel: +46 (0)733 188 758  e-post: roger.johansson@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD
tel: +46 (0)708 690 788  e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2011 omsatte koncernen 5,9 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i tio länder med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

 

 

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar