BE Group Q1 – tecken på förbättrad efterfrågan

  • Nettoomsättningen minskade med 23 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 032 MSEK (1 343). Utlevererat tonnage minskade med 18 procent.
  • Rörelseresultatet försämrades till -17 MSEK (41) medan underliggande rörelseresultat uppgick till 14 MSEK (51).
  • Leveranserna till verkstadsindustrin ökade och andelen produktionsservice växer ytterligare.
  • Förhandlingar om den beslutade personalreduktionen i Sverige och Finland är i stort avslutade. Åtgärderna kommer att ge en årlig kostnadsreduktion på cirka 65 MSEK. Engångskostnader på totalt 30 MSEK har belastat första kvartalet.

BE Groups VD Kimmo Väkiparta kommenterar rapporten för första kvartalet 2013:

”I jämförelse med den svaga avslutningen av 2012 har vi en del positiva signaler under det första kvartalet. Totalt inom koncernen har vi sett en successiv förbättring av de dagliga utleveranserna, och på de viktiga marknaderna Sverige och Finland noterar vi ökad efterfrågan från verkstadsindustrin.

I den svenska verksamheten har en förskjutning skett till en ökad andel produktionsserviceförsäljning, vilket har påverkat rörelsemarginalen positivt.

Inom affärsområde CEE noterar vi en fortsatt svag marknad. Verksamheterna i Baltikum och Slovakien visade positiva resultat medan Polen släpar efter. Försäljningsprocessen av verksamheten i Tjeckien fortlöper, men vi har samtidigt genomfört effektiviseringar som lett till förbättrat resultat.

Framförhållningen är fortsatt kortsiktig när det gäller kundernas behov, men vi förväntar oss en fortsatt svag förbättring av efterfrågan på alla marknader under det andra kvartalet. Samtidigt beräknas försäljningspriserna sjunka något till följd av lägre marknadspriser. De pågående personalminskningarna leder också till en förbättrad kostnadsstruktur och därmed stärkt konkurrenskraft”.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Kimmo Väkiparta, VD och koncernchef
tel: 0705-972 342  e-post: kimmo.vakiparta@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD
tel: 0708-690 788  e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

Idag, klockan 08.30, kommenterar Kimmo Väkiparta och Torbjörn Clementz utvecklingen i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb eller per telefon, se information nedan.

Deltagare via webb samt för dem som önskar ställa frågor i samband med presskonferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://storm.zoomvisionmamato.com/player/begroup/objects/3ajnh985//

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:

Sverige: +46 (0)8 506 307 79
Storbritannien: +44 (0)844 571 89 57
USA: +1 866 682 8490

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg och verkstadsindustrin. År 2012 omsatte koncernen 4,6 miljarder kr. BE Group har knappt 900 anställda i nio länder med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com