BE Group tar hem stororder från Volvo

Volvo Construction Equipment har nyligen offentliggjort sitt beslut att lägga ut plåtbearbetningen, som idag sker i Arvika, på externa leverantörer. BE Group har blivit nominerad som huvudpartner för denna verksamhet.

"Vi är mycket glada över beskedet från Volvo att vi är utvalda att ta över en stor del av denna verksamhet. Det är ett bevis på att vår strävan mot mer vidareförädling i affären är framgångsrik. Det är också ett bevis på ett starkt och väl fungerande samarbete med Volvo sedan många år. För BE Group blir detta den enskilt största produktionsserviceaffären någonsin", säger BE Groups VD och koncernchef Roger Johansson.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Roger Johansson, VD och koncernchef
tel: +46 (0)733 188 758  e-post: roger.johansson@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2011 omsatte koncernen 5,9 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i tio länder med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

 

 

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar