Penser Access: BE Group - Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten

BE Group redovisar ett resultat överlag i linje med våra estimat för det fjärde kvartalet 2017. Omsättningen landade på SEKm 1095 (953) vilket var något över vad vi hade räknat med medan det underliggande rörelseresultatet för kärnsegmenten ”Sverige & Polen” och ”Finland & Baltikum” kom in enligt väntat. I och med det fjärde kvartalet fortsätter bolaget att utvecklas väl i det underliggande och har nu avvecklat förlusttyngda Eskilstuna fullt ut. Att bolaget inte lämnar någon utdelning för 2017 var en besvikelse då vi hade räknat med SEK 1 per aktie som ett signalvärde för att visa på bolagets fina utveckling under 2017. Under kvartalet har även  SEKm 10 tagits i jämförelsestörande poster där den största delen är avsedda för underhållsbehov av lagerbyggnaden i Malmö. Vi ser en fortsatt hög kurspotential i aktien, men till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen i PDF.format: https://drive.google.com/file/d/1QSWSJFbO303PoUJ8gkZmPwFNVm5tQKhi/view

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se.

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera