Penser Access: BE Group - Svarta siffror men svagt kassaflöde

Trots krympande volymer (-13% YoY) på grund av att man nu har stängt huvuddelen av verksamheten i Tjeckien och Slovakien visar BE Group på ett underliggande operativt resultat på SEKm 10 i Q3. Bruttovinsten är högre än samma period förra året på grund av bättre marginaler och 3,5% lägre operativa kostnader tack var personalneddragningar och effektivitetsprogram. Vi vill se att bolaget får bättre kontroll över kassaflödet för att kunna minska belåningen som är i överkant.

Läs den fullständiga analysen i PDF.format: https://epaccess.penser.se/analys/svarta-siffror-men-svagt-kassaflode/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se.

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera