Torbjörn Clementz vice VD i BE Group

Pressmeddelande

11 september 2008

Styrelsen i BE Group AB har beslutat att utnämna CFO Torbjörn Clementz till vice VD i bolaget fr.o.m. den 1 september 2008. Torbjörn Clementz har en lång erfarenhet inom ekonomi och finans från flera börsnoterade bolag och kom till BE Group våren 2003. Han kom då från Peab och hade dessförinnan bland annat varit chef för koncernekonomifunktionen på Perstorp AB. Torbjörn Clementz deltog framgångsrikt i arbetet med att börsnotera BE Group 2006 där han ansvarade för de legala och finansiella delarna.

”Torbjörn Clementz har på ett mycket förtjänstfullt sätt utvecklat BE Groups ekonomifunktion, uppföljnings- och styrsystem. Han är en stark samarbetande profil i företagsledningen. Vidare är hans gedigna erfarenhet och engagemang i de många förvärvsprocesser bolaget bedriver av avgörande betydelse”, säger styrelsens ordförande Carl-Erik Ridderstråle.


Informationen är sådan som BE Group kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september kl. 12.00.

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar