Kvartalssrapport januari - september 1998

KVARTALSRAPPORT BEIJER ALMA AB JANUARI -SEPTEMBER 1998 * Resultatet efter finansnetto blev 69,0 Mkr (f å 58,9) * Vinsten per aktie uppgick till 12,35 kr (f å 10,54) * Lesjöfors förvärvade nya verksamheter i Sverige och Danmark. * Årsomsättningstakten i Lesjöforsgruppen är nu cirka 600 Mkr. * Sundquist Components AB såldes till Bergman-AXAB AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/26/19981026BIT00040/kvartal398.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1998/10/26/19981026BIT00040/kvartal398.doc