Lesjöfors ab förvärvar rörelserna i GS Industri AB

LESJÖFORS AB FÖRVÄRVAR RÖRELSERNA I GS INDUSTRI AB Beijer Alma AB har genom sitt största dotterbolag, Lesjöfors AB, förvärvat rörelserna i GS Industri AB. GS Industri i Värnamo är ett väletablerat företag inom området finstansning och banddetaljer med en omsättning på 85 Mkr och 100 anställda. Kunderna finns inom svensk verkstadsindustri, med tyngdpunkt inom telekom. GS Industri har expanderat under 1990-talet och har under senare år uppvisat en god lönsamhet. I förvärvet ingår också rörelserna i dotterbolagen Gnosjö Yttek samt Perny Galvanotekniska i Mullsjö, båda välutrustade ytbehandlingsföretag som tillsammans omsätter cirka 35 Mkr med god lönsamhet. Yttek och Perny har 40 anställda. Förvärvet av GS Industri utgör ett viktigt tillskott till Lesjöforsgruppen, som är Nordens ledande industrifjäderföretag. GS verksamhet kompletterar affärsområdet banddetaljer, som expanderar snabbt både i och utanför Sverige. Lesjöfors har en väl utbyggd försäljningsorganisation i Norden och på vissa nyckelmarknader i Europa, vilket kommer att ge GS Industri nya affärsmöjligheter. Lesjöforsgruppen omsätter efter förvärven av det danska DK Fjedre och GS- gruppen cirka 600 Mkr och har omkring 550 anställda. Verksamheten bedrivs decentraliserat i produktionsenheter i Sverige, Danmark och Finland. Försäljningsbolag finns i de nordiska länderna, England och Tyskland. Uppsala den 6 oktober 1998 BEIJER ALMA AB Curt Lönnström VD och koncernchef Ytterligare information lämnas av Curt Lönnström, Beijer Alma AB, telefon 018-15 71 60 Kjell-Arne Lindbäck, Lesjöfors AB, telefon 054-13 77 50 Beijer Alma AB är en Uppsala-baserad industri- och handelsgrupp som är noterad på OTC-listan. För 1998 beräknas omsättningen uppgå till cirka 1.000 Mkr. De största företagen i gruppen är Lesjöfors AB, Habia Cable AB och AB Stafsjö Bruk. I en kommentar till förvärvet säger Beijer Almas VD, Curt Lönnström: "Inom Lesjöforsgruppen har vi nu de senaste dagarna förvärvat två företag, GS Industri i Sverige och DK Fjedre i Danmark. Det innebär att vi tar över företag med en sammanlagd omsättning på 210 Mkr och 245 anställda. Lönsamheten i de nyförvärvade bolagen är god. Vi räknar med att nyförvärven bidrar med cirka en krona i vinst per aktie under 1998. Expansionen finansieras med tillgängliga medel vilket gör att soliditeten i Beijer Almakoncernen beräknas uppgå till 45 procent vid årsskiftet. Med de två förvärven förskjuter vi tyngdpunkten i BeijerAlmakoncernen ytterligare mot verkstadsdelen. Vår omsättning i årstakt ökar nu till cirka 1.300 Mkr och antalet anställda till cirka 900."