Beijer Alma AB (publ) skapar förutsättningar för ökad likviditet i aktien

Beijer Alma AB (publ) skapar förutsättningar för ökad likviditet i aktien Beijer Alma AB har utsett Remium Securities till likviditetsgarant i företagets aktie som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet ligger inom ramen för Stockholmsbörsens system med likviditetsgaranter och påbörjas den 17 november 2003. Eventuella frågor besvaras av: Bertil Persson, VD och koncernchef, telefon 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se Björn Garat, Remium AB, telefon 08-454 32 00 Beijer Alma AB (publ), (ticker: BEIAb), är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning till kunder inom högteknologiskt inriktade branscher. Koncernen omfattar främst branschledande teknologibolag med god tillväxtpotential och utgörs huvudsakligen av de helägda dotterbolagen: Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com), en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd och banddetaljer. Bolaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i Europa i sin bransch. Lesjöfors bedriver tillverkning i Sverige, Danmark och Finland. Omsättningen 2002 var 546,4 Mkr. Antalet anställda var 434. Habia Cable AB (www.habia.se), en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Forskning och utveckling bedrivs i Sverige medan produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina. Omsättningen 2002 var 402,8 Mkr. Antalet anställda var 366. Elimag AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium till kunder inom telekom, försvar och annan högteknologisk industri. Omsättningen 2002 var 83,7 Mkr. Antalet anställda var 73. AB Stafsjö Bruk (www.stafsjo.com) utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler för processindustrin. Bolaget är internationellt verksamt med egna försäljningskontor i Tyskland och Kina samt ett nätverk av försäljningsagenter i cirka 30 länder. Omsättningen 2002 var 81,9 Mkr. Antalet anställda var 63. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar