Beijer Alma renodlar - blir industriföretag

BEIJER ALMA RENODLAR - BLIR INDUSTRIFÖRETAG Beijer Alma, den Uppsalabaserade, OTC-noterade företagsgruppen, renodlar verksamheten genom att avyttra de kvarvarande handelsföretagen E. Bierregaard och G & L Beijer Import & Export AB. Företagen omsatte 247 Mkr 1998 med ett resultat på 4,0 Mkr varav Bierregaards andel var 3,8 Mkr. Antalet anställda var 54. Försäljningen kommer att ge ett överskott av engångskaraktär. Likviditetsförstärkningen beräknas bli cirka 65 Mkr. VVS-grossisten E. Bierregaards rörelse förvärvas av Atle Tjänste & Handel, ett affärsområde i den börsnoterade Atle-koncernen. G & L Beijer Import & Export AB förvärvas av ett av Beijer Almas huvudägare, familjen Anders Wall, helägt bolag. Denna transaktion omfattas av de så kallade Leolagarna som bland annat innebär att beslut om transaktionen skall tas på extra bolagsstämma. Transaktionen kommer att baseras på värderingar som görs av Öhrlings Price Waterhouse Coopers respektive KPMG. Den extra bolagsstämman beräknas hållas före halvårsskiftet. Beijer Alma är därmed ett renodlat industriföretag med tre företagsenheter. Habia Cable AB, tillverkare av specialkabel för bland annat telekom- och elektronik-industrin. Habia Cable omsatte 264 Mkr med ett resultat på 35 Mkr 1998. Antalet anställda är 200. Lesjöfors AB är ett av de ledande industrifjäderföretagen i Europa. 1998 var omsättningen 437 Mkr med ett resultat på 58 Mkr. Antalet anställda är 565. För 1999 beräknas omsättningen bli knappt 600 Mkr efter de förvärv som gjordes under hösten 1998. Stafsjö Bruk tillverkar skjutspjällsventiler för processindustrin och omsatte 85 Mkr 1998 med ett nollresultat. 1998 års resultat blev starkt påverkat av nedgången i Sydostasien. Antalet anställda är 54. Industriföretagen har expanderat under 1990-talet genom såväl organisk tillväxt som genom kompletterande företagsförvärv. 1994 var omsättningen 368 Mkr med ett resultat på 47 Mkr. 1998 blev omsättningen i de tre företagen 786 Mkr med ett resultat på 93 Mkr. Avsikten är att fortsätta expansionen genom fortsatta investeringar i rörelserna och kompletterande företagsförvärv. Förvärv av nya affärsområden inom industrisektorn bedöms också fortlöpande. Uppsala den 12 maj, 1999 BEIJER ALMA AB (publ) Curt Lönnström Verkställande direktör och koncernchef Ytterligare upplysningar lämnas av: Curt Lönnström, tel 018-15 71 60 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar