Beijer Almas Curt Lönnström kommer senare i år att lämna befattningen som vd och koncernchef

BEIJER ALMAS CURT LÖNNSTRÖM KOMMER SENARE I ÅR ATT LÄMNA BEFATTNINGEN SOM VD OCH KONCERNCHEF Beijer Almas verkställande direktör Curt Lönnström kommer att lämna sin befattning senare i år. Curt Lönnström kommer att fortsätta att verka inom Beijer Almakoncernen genom att vara ledamot i dotterbolagens styrelser samt genom att representera bolaget i minoritetsägda företag. Av principiella skäl önskar Curt Lönnström lämna moderbolagets styrelse. Bolagets huvudägare avser att, vid ett senare tillfälle, verka för att han återigen inväljs i bolagets styrelse. Curt Lönnström har tillhört styrelsen sedan 1992 och varit bolagets verkställande direktör sedan 1994. Han kvarstår i sin befattning fram till dess en efterträdare utsetts. Rekryteringsprocessen har inletts. Curt Lönnström säger i en kommentar: "Jag har haft förmånen att få arbeta med Beijer Alma under 90-talet vilket varit mycket intressant och givande. Vi har under de här åren kunnat satsa på industridelen av Beijer Alma genom stora anläggningsinvesteringar, kompletterande företagsförvärv och rekrytering av duktiga medarbetare. Successivt har verksamheten koncentrerats till verkstadsföretagen och för ett par veckor sedan avslutades renodlingen när de kvarvarande handelsföretagen såldes. Beijer Alma är därmed ett renodlat industriföretag med tre mycket bra och utvecklingsbara verkstadsföretag. Lönsamheten i företagen är god och koncernens ställning är stark. Jag kommer också i forsättningen att vara engagerad i företaget dels i dotterbolagens styrelser dels i de minoritetsengagemang vi har. Därtill kommer jag att vara verksam i familjen Anders Walls företag som bland annat har en stark ägarposition i Beijer Alma. Jag kommer också att ha några uppdrag utanför gruppen och få möjlighet att ägna mer tid åt min familj, friskvårdsprogram och andra intressen." Beijer Almas huvudägare och styrelseordförande Anders Wall kommenterar: "Curt Lönnström har varit anställd i mig närstående företag sedan 1973 då han kom till Beijerinvest för att delta i uppbyggnaden av en modern struktur för den snabbt expanderande koncernen. Under det samarbete som varat mer än tjugofem år och omfattat ett antal tunga poster har vi utvecklat en nära relation och hanterat många såväl spännande utmaningar som kritiska situationer. När Curt Lönnström nu önskar förändra sin livssituation är jag glad att vi även i fortsättningen kommer att ha honom knuten till Beijer Alma om än i en annan funktion än koncernchefens. Vi har inlett rekryteringen av en efterträdare och Curt Lönnström kvarstår som VD tills denna process är avslutad." Uppsala den 28 maj, 1999 BEIJER ALMA AB (publ) Eventuella frågor besvaras av Anders Wall och Curt Lönnström på telefon 018-15 71 60 Beijer Alma, det Uppsalabaserade OTC-företaget är efter avyttring av de kvarvarande handelsföretagen ett renodlat industriföretag med tre huvudföretag. Habia Cable, tillverkare av specialkabel med en dominerande ställning på den Nordiska marknaden beräknas omsätta nära 300 Mkr med 200 anställda. Lesjöfors AB, ett av Europas ledande industrifjäderföretag, beräknas 1999 omsätta knappt 600 Mkr och har 565 anställda. Stafsjö Bruk tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler till framför allt pappers- och massaindustrin. Stafsjö är en av de stora aktörerna i denna marknadsnisch. Omsättningen beräknas bli cirka 90 Mkr. Antalet anställda är 54. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00320/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00320/bit0002.doc

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar