Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors ökar ägandet i Stece AB

Lesjöfors och BeGe Företagen AB förvärvade för drygt ett år sedan vardera 33 procent av aktierna i Stece AB medan den tidigare ägaren behöll resterande tredjedel av aktierna.
Lesjöfors och BeGe Företagen har nu ökat sina äganden i Stece till 50 procent vardera genom att förvärva resterande utestående aktier.
Steces verksamhet innefattar plåtbearbetning och industrifjäderproduktion. Lesjöfors kommer fr o m halvårsskiftet 2008 att ta över fjäderproduktionen medan BeGe Företagen övertar plåtverksamheten. Stece omsätter 180 Mkr varav cirka en tredjedel avser fjäderverksamheten.


Ytterligare upplysningar:
VD och koncernchef Kjell-Arne Lindbäck,Lesjöfors AB, telefon: 070-574 99 94
VD och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar