Beijer Almas helägda dotterbolag Habia Cable förvärvar det tyska kabelföretaget Isotec Kabel GmbH

Beijer Almas helägda dotterbolag Habia Cable förvärvar det tyska kabelföretaget Isotec Kabel GmbH med 60 anställda och en omsättning på 80 Mkr Habia Cable AB, som ingår i den OTC-noterade industrikoncernen Beijer Alma AB, har träffat preliminärt avtal, så kallat "letter of intent", om att förvärva Isotec Kabel GmbH i Norderstedt i Hamburgområdet. Isotec Kabel är liksom Habia Cable inriktat på att tillverka kvalificerad kabel för krävande industriella applikationer. Isotec grundades för trettio år sedan och har vuxit framför allt under 1990-talet då anläggningen i Norderstedt byggts. Den senaste utbyggnadsetappen avslutades under 1999. Säljare är de två ursprungliga grundarna, Wiltrud Haas och Martin Schächter. Isotec har i allt väsentligt varit inriktat på den tyska marknaden medan Habia Cable sedan länge haft en stark inriktning på internationell försäljning. Denna tendens har förstärkts av de senaste årens expansion inom telekomområdet. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar för positiva samordningseffekter i såväl produktion som försäljningsorganisation. Isotec Kabel är liksom Habia Cable ett bolag med god lönsamhet. Proforma för 1999 skulle de två bolagen tillsammans haft en omsättning på 356 Mkr med 278 anställda. Med förvärvet av Isotec Kabel förstärker Habia Cable sin position som ett snabbväxande företag med inriktning på stora internationella kunder. Habia Cable är ett av fyra branschföretag som är verksamt på den globala marknaden. Efter en due diligencegenomgång beräknas definitivt avtal kunna träffas inom en månad. Uppsala den 13 mars 2000 Beijer Alma AB (publ) Curt Lönnström Verkställande direktör Frågor besvaras av Curt Lönnström, 018 15 71 60 Kaj Samlin, Verkställande direktör Habia Cable, 08 630 74 40 Beijer Alma, Uppsalabaserat OTC-företag, är ett renodlat industriföretag med tre helägda dotterbolag. Habia Cable, tillverkare av specialkabel med en dominerande ställning på den nordiska marknaden, hade 1999 en omsättning på 278 Mkr med 218 anställda. Lesjöfors, som 1999 omsatte 556 Mkr, är ett av Europas ledande industrifjäderföretag och har 539 anställda. Stafsjö Bruk tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler till framför allt pappers- och massaindustrin. Stafsjö är en av de stora aktörerna i denna marknadsnisch. Omsättningen 1999 blev 81 Mkr. Antalet anställda är 53. Beijer Almakoncernen omsatte 1.031 Mkr 1999 och har 851 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar