Kommuniké från bolagsstämma i Beijer Alma

Bertil Persson tillträder som ny VD och koncernchef Johan Wall ny ordinarie ledamot Vid Beijer Almas ordinarie bolagsstämma som hölls i Uppsala idag valdes följande styrelse och suppleant: Med Dr h.c.Anders Wall ordförande Direktör Anders G. Carlberg Direktör Torsten Ekström Direktör Thomas Halvorsen Direktör Göran W Huldtgren Civilingenjör Johan Wall F Landshövding Jan-Erik Wikström Direktör Bertil Persson suppleant Civilingenjör Johan Wall har efter att ha varit suppleant sedan 1997 valts till ordinarie ledamot av styrelsen. Vid dagens styrelsesammanträde tillträdde Bertil Persson som verkställande direktör och koncernchef. Curt Lönnström som tillhört styrelsen sedan 1992 och varit verkställande direktör och koncernchef sedan 1994 lämnade dessa uppdrag i Beijer Alma. Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, registrerat revisionsbolag. Utdelningen för 1999 fastställdes till 7,00 kronor per aktie (f å 6,50 kronor). Utdelningen kommer att distribueras av VPC den 24 mars. Stämman beslutade bland annat att styrelsen bemyndigades att fram till nästa ordinarie bolagsstämma utge högst 800.000 nya B-aktier i samband med företagsförvärv. Av verkställande direktörens anförande framgick att år 2000 börjat bra. Orderingången under januari - februari 2000 uppgick i: - Habia Cable till 61 Mkr, en ökning med 53 % - Lesjöfors till 116 Mkr, en ökning med 23 % - Stafsjö Bruk till 11 Mkr, en minskning med 7 %. Faktureringen under perioden ökade med 11 % till 152 Mkr. Utsikterna för en fortsatt ökning av orderingången bedöms som goda. Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 27 april. Uppsala den 16 mars 2000 BEIJER ALMA AB (publ) Styrelsen Beijer Alma, Uppsalabaserat OTC-företag, är ett renodlat industriföretag med tre helägda dotterbolag. Habia Cable, tillverkare av specialkabel med en dominerande ställning på den nordiska marknaden, hade 1999 en omsättning på 278 Mkr med 218 anställda. (www.habia.se) Lesjöfors, som 1999 omsatte 556 Mkr, är ett av Europas ledande industrifjäderföretag och har 539 anställda. (www.lesjoforsab.com) Stafsjö Bruk tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler till framför allt pappers- och massaindustrin. Stafsjö är en av de stora aktörerna i denna marknadsnisch. Omsättningen 1999 blev 81 Mkr. Antalet anställda är 53. (www.stafsjo.com) Beijer Almakoncernen omsatte 1.031 Mkr 1999 och har 851 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar