Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2018

Inför årsstämman den 22 mars 2018 föreslår Beijer Almas valberedning följande: 

Omval av styrelseordförande Johan Wall samt av styrelseledamöterna Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Anders G. Carlberg, Caroline af Ugglas och Anders Ullberg. Efter tio år som ledamot i Beijer Almas styrelse har Peter Nilsson avböjt omval.  

Till ny ledamot föreslås Cecilia Wikström.

Beijer Alma är en internationell industrikoncern som har övervägande del av marknaden utanför Sverige, främst i Europa. För en fortsatt internationell expansion blir Cecilia Wikström med sina breda kontakter och djupa kunskap om europeiskt närings- och samhällsliv till stor nytta i Beijer Almas styrelse.

Cecilia Wikström rankades 2017 som en av de fyra mest inflytelserika parlamentarikerna inom EU. Sedan 2017 är hon ordförande i Europaparlamentets utskottsordförandekonferens. Hon har tidigare varit riksdagsledamot och chefsrekryterare i det privata näringslivet. Hon har djup förankring i den akademiska världen, bland annat som tidigare styrelseledamot i Uppsala Universitet och nu i Örebro Universitet. Cecilia Wikström är född 1965 och har en teologie kandidatexamen från Uppsala Universitet.

Beijer Almas valberedning utsågs vid årsstämman 2017 och består av följande ledamöter: Anders Wall i egenskap av huvudägare samt styrelsens ordförande Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna Henrik Didner (Didner & Gerge AB), Hans Ek (SEB Fonder) samt Vegard Søraunet (Odin Fonder). Valberedningens samtliga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Ytterligare upplysningar:

Valberedningen ordförande Anders Wall, telefon: 08-701 08 10

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl 16.50.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Taggar:

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar