Beijer Byggmaterial först av alla svenska byggvaruhandelskedjor med certifikat för hållbart skogsbruk

Beijer Byggmaterial tar ännu ett steg i sitt arbete för ett hållbart byggande och är den första byggvaruhandelskedjan i Sverige med så kallade spårbarhetscertifikat för både FSC® och PEFC®

Beijer Byggmaterial har länge haft hållbart byggande som fokus för att kunna erbjuda sina kunder, både professionella hantverkare och konsumenter, miljövänligt byggmaterial. Byggvaruhandelskedjan var även först i Sverige med en ISO14001-certifiering 2001.

– Beijer Byggmaterial arbetar hårt för att vara de främsta i branschen när det gäller hållbart byggande och vi är väldigt stolta över att vara först ut med spårbarhetscertifikat för både FSC® och PEFC®. Båda är viktiga certifieringar och ett bevis på att vi tar ansvar för ett socialt och hållbart byggande, säger Anders Jakobsson, vd på Beijer Byggmaterial.

Certifieringarna innebär att de produkter Beijer Byggmaterial tillhandahåller kommer från ett hållbart skogsbruk och följs med spårbarhetssystem genom hela produktionskedjan. Alla producenter i kedjan måste ha certifikatet för att produkten ska behålla spårbarheten.

Certifieringarna gäller trävaror i varugrupper som exempelvis virke, träbaserade skivor, paneler, limträ och golv. Sortimentet kommer att utökas efterhand i takt med tillgång och efterfrågan. I dag samarbetar Beijer Byggmaterial med ett tjugotal leverantörer vilka uppfyller kraven för certifieringarna.

Fakta FSC® och PEFC®
FSC® står för Forest Stewardship Council® och är en global medlemsorganisation med regler och certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk. Inom FSC finns sociala, ekonomiska och miljöintressen representerade. FSC-märket garanterar att råvaran inte kommer från olagliga avverkningar. PEFC® står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes®” och fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifieringar.

FSC® och PEFC® har två sorters certifieringar – skogsbrukscertifiering för skogsbruket och spårbarhetscertifiering, Chain of Custody för alla företag i produktionskedjan. Båda systemen utvärderas årligen av oberoende certifierare.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Jakobsson, vd, Beijer Byggmaterial, 070-869 77 71, anders.jakobsson@beijerbygg.se

Beijer byggmaterial AB ingår i DT Group som är Nordens största företag inom handel och distribution av byggmaterial. Koncernen har mer än 6 300 anställda och den sammanlagda omsättningen vid det senaste årsbokslutet var 22.057 miljarder SEK. DT Group servar sina kunder genom ett finmaskigt nät av butiker i Danmark, Finland, Grönland, Norge och Sverige. Kundbasen är bred och spänner från ledande nordiska byggbolag, mindre byggföretag till konsumenter och industrier. Koncernens verksamhet är organiserad i kedjorna Beijer Byggmaterial i Sverige, Neumann Bygg i Norge, Silvan i Danmark, Stark i Danmark och Grönland, Starkki i Finland och Cheapy i Sverige. DT Group ägs av Wolseley plc – världens största distributör av VVS-produkter till den professionella marknaden och en ledande leverantör av byggmaterial och service i Europa och Nordamerika.

Om oss

Beijer Byggmaterial AB är en av Sveriges största bygghandelskedjor med en omsättning på 5 miljarder SEK. Beijer har 1 200 anställda och erbjuder 300 000 artiklar på 66 orter, från Kiruna till Malmö. Kundbasen är bred och spänner från rikstäckande byggbolag och industrier till mindre byggföretag och konsumenter. Beijer ingår i DT Group som är Nordens största företag inom handel och distribution av byggmaterial. Koncernen omsätter 20 miljarder SEK och bedriver verksamhet i Danmark, Finland och Norge och Sverige. DT Group ägs av Wolseley plc – världens största distributör av VVS-produkter till den professionella marknaden och en ledande leverantör av byggmaterial och service i Europa och Nordamerika.