Beijer Electronics har idag förvärvat en minoritetsandel i Altus Sistemas de Automação S.A. från Brasilien

Beijer Electronics har stärkt sitt samarbete med det brasilianska automationsföretaget Altus. Beijer Electronics har sedan 2004 haft ett distributörsavtal med Altus som marknadsfört Beijer Electronics produkter på den brasilianska marknaden.

Altus Sistemas de Automação S.A. är ett högteknologiskt företag med en stark position inom automation med produkter och lösningar för industriell automation och processtyrning. Altus Sistemas de Automação S.A. fokuserar huvudsakligen på styrsystem och har specialiserat sig på high-end PLC-styrningar. Altus Sistemas de Automação S.A. har sitt huvudkontor i São Leopoldo, Rio Grande do Sul, och har försäljningskontor i nio städer i Brasilien. Företaget grundades 1982 och har idag mer än 300 anställda och en omsättning 2012 på 335 miljoner kronor.

Beijer Electronics har per den 22 april förvärvat en 15 % minoritetsandel i Altus Sistemas de Automação S.A. med en option att öka ägandet till 49 %.

Det nya avtalet kommer att ge Beijer Electronics:

- Tillgång till toppmoderna kraftfulla styrsystem
- Kompetens inom industrisektorer såsom olja & gas och energiproduktion
- En stark plattform för försäljning av Beijer Electronics erbjudande i Sydamerika
- Möjlighet att påverka utvecklingen av nya styrsystemsprodukter för den globala marknaden

"De två bolagen har flera kompletterande områden när det gäller produkt, teknik och geografiska dimensioner samt inom flertalet viktiga industrisegment. Genom denna allians, kommer Beijer Electronics att stärka sin närvaro på den brasilianska marknaden och även få tillgång till högkvalitativa styrsystemsprodukter för den globala marknaden. Samarbetet ligger i linje med Beijer Electronics strategi, då Altus, liksom Beijer Electronics, satsar mycket på produktutveckling. Fokus ligger på produkter med högt teknikinnehåll och som ett resultat väntas synergieffekter inom utveckling av styrsystem samt operatörspaneler”, säger VD och koncernchef Fredrik Jönsson.

För mer information kontakta:

VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,  tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1 367 mkr 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Om oss

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar