Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

• Fortsatt positiv trend för koncernen.
• Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 463,9 mkr (360,1).
• Rörelseresultatet steg med 28 procent till 46,6 mkr (36,4).
• Vinsten efter skatt ökade till 30,9 mkr (24,9) och vinsten per aktie blev 4,68 kronor (4,00).
• Strategiska förvärv av det tyska HMI-företaget Lauer och det danska automationsföretaget Brodersen Automation.


VD GÖRAN SIGFRIDSSON KOMMENTERAR

”Det har varit ett intensivt halvår med två strategiska förvärv – det tyska HMI-företaget Lauer och det danska automationsföretaget Brodersen. Vi har samtidigt klarat att hålla en god organisk tillväxt, så den sammantagna omsättningsökningen uppgår till 29 procent. Vi räknar nu med att nå en miljard i omsättning för helåret 2007. Samtidigt belastar de stora satsningarna resultatet till viss del under året, så de fulla effekterna beräknas falla ut successivt under 2008.

Affärsområde Automation har med förvärvet av danska Brodersen fått en flygande start med den strategiska etableringen av verksamhet i Danmark. Affärsområdet visar i övrigt en stark tillväxt och bättre resultat. Strukturarbetet med den danska verksamheten pågår dock under 2007 och kommer tillfälligt att belasta affärsområdets rörelsemarginal.

Affärsområde HMI Products nådde ytterligare en milstolpe genom förvärvet av tyska Lauer. Lauer ger affärsområdet en mycket strategisk position och förstärker HMI Products närvaro på den viktiga tyska marknaden. Samtidigt fortsätter den nya terminalserien EXTER att skörda nya framgångar på marknaden.”


INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 16 augusti 2007, arrangeras en telefonkonferens där VD Göran Sigfridsson presenterar rapporten och svarar på frågor.

Telefonkonferensen startar kl 14.00. Välkommen att deltaga genom att ringa telefonnr 08-672 81 50 och ange lösenordet BELE.

En pdf av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på Beijer Electronics hemsida www.beijergroup.se under "Investor Relations - Presentationer" i god tid innan konferensen börjar.

Om oss

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar