Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

• Omsättningen ökade med 31 procent till 705,1 mkr (539,5).
• Rörelseresultatet belastades med engångskostnader på 5,7 mkr och uppgick till 62,8 mkr (60,0).
• Förvärven av Lauer och Brodersen har i kvartalet minskat rörelsemarginalen.
• Vinsten efter skatt uppgick till 41,9 mkr (41,1).
• Vinsten per aktie blev 6,35 kronor (6,60).
• VD Göran Sigfridsson aviserade sin önskan att lämna sin befattning vid årsstämman 2008.
• Efter rapportperiodens utgång utsåg styrelsen Fredrik Jönsson till ny VD med tillträde vid årsstämman 2008.


VD GÖRAN SIGFRIDSSON KOMMENTERAR

”Koncernen har visat en fortsatt god tillväxt under det tredje kvartalet. Det är till stor del förvärven av danska Brodersen och tyska Lauer som bidragit till ökningen. Jag är klart nöjd med integrationen av bolagen i Beijer Electronics som fortlöper enligt plan. Samtidigt belastar förvärven resultatet och marginalen kortsiktigt, men de kommer successivt att bidra till koncernens resultatutveckling.

Affärsområde Automation visade en fortsatt stark tillväxt och bättre resultat under det tredje kvartalet. Satsningen på den danska marknaden har inneburit att vi redan nu är uppe i en årlig omsättningstakt på 100 mkr, vilket är över förväntan. Med ökad volym förbättras förutsättningarna att öka resultatet och marginalerna i Danmark under 2008.

Affärsområde HMI Products ökade sin omsättning med över 20 procent under det tredje kvartalet, mycket beroende på förvärvet av Lauer. Åtgärdsprogrammet i Lauer är beslutat och beräknas slutföras under det fjärde kvartalet. Kostnaden för programmet blev 5,7 mkr mot tidigare aviserade 10 mkr. Affärsområdets organiska tillväxt har varit lägre än väntat. En del av förklaringen är den svagare dollarn som även påverkat resultatet negativt. Rörelsemarginalen är i nivå med våra övergripande mål.”


INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag den 24 oktober arrangeras en telefonkonferens där VD Göran Sigfridsson presenterar rapporten och svarar på frågor.

Telefonkonferensen börjar kl 11.00. Välkommen att deltaga genom att ringa tel 08-672 81 50 och ange lösenordet BELE.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Beijer Electronics hemsida under Investor Relations/Presentationer i god tid innan konferensen börjar.


För mer information kontakta:
VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00, mobil 0706-35 86 10 eller
IR-ansvarig Katarina Erichs Emilson, tel 040-35 84 96, mobil 0703-35 84 96.

Om oss

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar