Valberedning utsedd

Beijer Electronics har nu, i enlighet med tidigare bolagsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande och styrelse- samt revisorsarvoden, att föreläggas ordinarie bolagsstämma den 25 april 2006. Bolagsstämmobeslutet innebär att bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet, samt styrelseordföranden. Ordföranden, som inte får vara styrelseledamot, skall utses av den ledamot som representerar den största aktieägaren. Årets valberedning består av följande ledamöter: Anders Ilstam, styrelsens ordförande Bert Åke Eriksson, Stena Sessan Mats Tunér, SEB Fonder Mats Andersson, Skandia Liv Ulf Hedlundh, Svolder, ordförande och sammankallande i valberedningen Malmö 2005-10-05 Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå medlemmar till Beijer Electronics styrelse kan vända sig till ledningsassistent Annika Johnsson på e-post annika.johnsson@beijer.se alternativt telefon 040-35 86 55. För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10.

Om oss

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar