Valberedning utsedd

Beijer Electronics har nu, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer samt styrelse- och revisorsarvoden, att föreläggas årsstämman den 21 april 2008.

Årsstämmobeslutet innebär att bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet, samt styrelseordföranden. Ordföranden, som inte får vara styrelseledamot, skall utses av den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Bert Åke Eriksson, Stena Sessan
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Hans Forssman, Skandia Liv
Ulf Hedlundh, Svolder, ordförande och sammankallande i valberedningen

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå medlemmar till Beijer Electronics styrelse kan vända sig till koncernledningsassistent Annika Johnsson på e-post annika.johnsson@beijergroup.se alternativt telefon 040-35 86 55.
Direktkontakt kan även tas med valberedningens ordförande Ulf Hedlundh via e-post ulf.hedlundh@svolder.se eller telefon 08-440 37 70.

För mer information kontakta:
VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00, mobil 0706-35 86 10 eller
IR-ansvarig Katarina Erichs Emilson, , tel 040-35 84 96, mobil 0703-35 84 96.

Om oss

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar