Valberedningens förslag till styrelse för 2013

Valberedningen i Beijer Electronics AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 23 april 2013 kommer att föreslå följande:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
  • omval av styrelseledamöterna Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Anders Ilstam samt bolagets VD Fredrik Jönsson. Stig-Arne Blom har avböjt omval
  • nyval av Bo Elisson och Christer Öjdemark
  • att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam kvarstår som dess ordförande

   
Bo Elisson, född 1950, är ordförande i ADB Airfield Solutions i Belgien och var tidigare ordförande  i Flexlink AB. Han har lång erfarenhet inom ABB, Robotic division. Christer Öjdemark, född 1951, är koncernchef i Envac Group AB och styrelseledamot i  Proplate AB.

Förslag till arvoden m m kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

   
I årets valberedning ingår:
  
Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Per Trygg, SEB Fonder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Mauritz Sahlin, Stena Sessan AB, ordförande och sammankallande

   
Beijer Electronics årsstämma hålls tisdagen den 23 april 2013 kl 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö. Anders Ilstam föreslås till stämmans ordförande.

    
Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Mauritz Sahlin på tel 070-537 11 01, frågor kring Beijer Electronics ställs till VD och koncernchef Fredrik Jönsson på tel 040-35 86 00 eller mobil 070- 517 16 26.

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Om oss

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar