Valberedningens förslag till styrelse för 2017

Valberedningen i Beijer Electronics AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 27 april 2017 kommer att lämna följande förslag:

  • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
  • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Christer Öjdemark och Johan Wester. Anders Ilstam har avböjt omval.
  • att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.
     

Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande drygt 60 % av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I årets valberedning ingår:

Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Claes Murander, Lannebo Fonder AB
Per Trygg, SEB Fonder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Martin Svalstedt, Stena Sessan Rederi AB, ordförande i valberedningen

Beijer Electronics årsstämma hålls torsdagen den 27 april 2017 kl 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö. Anders Ilstam föreslås till stämmans ordförande.

Kontaktuppgifter:

Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Martin Svalstedt på tel 031-85 53 70, och styrelseordförande Anders Ilstam på tel 0706-30 76 02.
 

    

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com .

Taggar:

Om oss

Beijer Electronics Group AB (publ) är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics Group utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar