Bolag i Mocambique blir helägt

G & L Beijer AB utnyttjar sin option och förvärvar resterande 60 procent av aktierna i det gemensamägda bolaget Metraclark LDA i Mocambique. G & L Beijer etablerade verksamhet i Mocambique i november 2011 genom sitt sydafrikanska dotterbolag Metraclark som tillsammans med kylgrossisten Logos Industrias bildade ett joint-venture. G & L Beijer förvärvade initialt 40 procent av det nybildade bolaget som tillfördes en verksamhet med en årlig omsättning på cirka 15 mkr.

I samband med affären erhöll G & L Beijer en option att förvärva resterande 60 procent av bolaget vilken nu utnyttjas. Verksamheten i Mocambique har utvecklats positivt och den omsatte cirka 20 mkr under 2012 med god lönsamhet. I och med att bolaget nu blir helägt kommer mer resurser kunna tillföras bolaget för att ytterligare utveckla verksamheten i landet.

G & L Beijers verksamheter i södra Afrika som inkluderar Sydafrika, Botswana, Namibia och Mocambique visar en hög tillväxt. Omsättningen steg med 13 procent till drygt 620 mkr under 2012. Det motsvarade 9 procent av koncernens omsättning.
   

Malmö den 6 februari 2013
G & L Beijer AB (publ)
   

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91
eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.


Om oss

Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Prenumerera

Dokument & länkar