Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2007, publiceras 8 februari 2008
Delårsrapport 3 månader 2008, publiceras 24 april 2008

Årsstämma hålles i Malmö fredagen den 25 april 2008.
Beijers årsredovisning för 2007 publiceras senast 2 veckor före årsstämman.


Malmö den 19 oktober 2007
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

Om oss

Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Prenumerera

Dokument & länkar