Valberedning utsedd

G & L Beijer AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag
till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och
revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 25 april 2008. Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Peter Jessen Jürgensen (ordförande i Beijers styrelse)
Peter Rönström (Lannebo Fonder)
Hans Forssman (Skandia Liv)

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till
G & L Beijer ABs styrelse kan vända sig till Peter Rönström, Lannebo Fonder,
telefon: 08-562 25 200, e-post: peter.ronstrom@lannebofonder.seMalmö den 19 oktober 2007
G & L Beijer AB (publ)

Om oss

Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Prenumerera

Dokument & länkar