Bemannia driver Västtrafiks konceptbutik med sin personal

Bemannia driver sedan en månad Västtrafiks konceptbutik i Frölunda. Butiken är en frontbutik för de övriga åtta butikerna som redan finns idag. Konceptbutikens syfte är att sälja Västtrafiks biljetter, informera kunder gällande linjenätet, trafik, kort, priser, biljetter samt erhålla och vidarebefordra synpunkter från resenärer, ta emot reklamationer och aktivt verka för en ökad försäljning och ökade resande för Västtrafik.

Västtrafik poängterar vikten av att ha en konceptbutik som främjar trivsel- och trygghet för butikspersonalen och kunderna samt beaktar arbetsmiljöaspekterna.

– Vår entreprenad omfattar drift och bemanning av konceptbutiken enligt Västtrafiks profilering samt kontinuerlig rapportering av statistik, verksamhet och synpunkter från kunder, säger Staffan Bruzelius, Koncernchef Bemannia. Säkerhet- och bevakning, fastighetsskötsel och lokalvård ingår inte i uppdraget.

– Detta är naturligtvis ett intressant uppdrag och våra nio medarbetare arbetar kontinuerligt för att ge Västtrafiks kunder en hög service och utveckla erbjudandet, avslutar Staffan Bruzelius.

Källa

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,

E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se  
Facebook: www.facebook.se/Bemannia 
Twitter: @bemannia

Om Bemannia
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter runtom i Sverige. Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna samt SEKO. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 35 år.

Taggar:

Om oss

Som specialist inom personaluthyrning, rekrytering kan vi garantera att varje utfört uppdrag uppfyller utgivna utfästelser och garantier på kvalité och tidsplanering. Vi erbjuder kunder långtgående nöjdkunds garantier något som säkerställs genom våra engagerade Rekryteringskonsulter och Konsultchefer. Vår målsättning är att vara Sveriges mest betrodda bemanningsföretag. Vår vision är att sikta högt och sträva efter att erbjuda alla våra kunder kompetenta och kvalitetssäkrade kandidater. Detta framkommer tydligt i våra företagslogga; Bemannia – Rätt person direkt. Bemannia erbjuder effektiva lösningar utförda av kompetenta personer med gedigen erfarenhet, oavsett vilket behov du har inom bemanningsbranschen.Tveka därför inte att ta kontakt med oss!

Media

Media

Snabbfakta

Bemannia driver sedan en månad Västtrafiks konceptbutik i Frölunda. Butiken är en frontbutik för de övriga åtta butikerna som redan finns idag.
Twittra det här

Citat

– Detta är naturligtvis ett intressant uppdrag och våra nio medarbetare arbetar kontinuerligt för att ge Västtrafiks kunder en hög service och utveckla erbjudandet
Staffan Bruzelius, koncernchef