Bemannia utvald leverantör inom offentlig sektor

Bemannia har tillsammans med fyra andra leverantörer vunnit avtal om att hyra ut och rekrytera personal inom administration, ekonomi, personal och fastighet till Sveriges samtliga kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag genom avtal med Inköpscentralen SKL.

För att effektivisera inköp inom offentlig sektor samordnar SKL Kommentus Inköpscentral AB, SKI, upphandlingar för kommuner, landsting och regioner. Under hösten 2012 har en upphandling skett av bemanningstjänster där sammanlagt 28 bemanningsföretag tävlade om uppdraget. Ramavtalet löper fram till sista november 2014 med möjlighet till två års förlängning och det uppskattade totala ordervärdet på upphandlingen uppskattas till 60 MSEK.

I upphandlingen tilldelades Bemannia ramavtal inom samtliga kategorier och geografiska regioner. Avtalet omfattar 15 olika yrkeskategorier inom administration, ekonomi, personal och fastighet.

– Genom vår långa erfarenhet och goda vårt samarbete med aktörer inom den offentliga sektorn vet vi vilka behov uppdragsgivaren har och kan anpassa våra tjänster efter detta, säger Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia. Vi ser fram mot ett långt samarbete där vi effektivt kan stödja kommuner, landsting, kommunala bolag och regioner i sin personalförsörjning.

462 upphandlande myndigheter har möjlighet att genomföra avrop utifrån den genomförda upphandlingen. Under den senaste veckan har följande nya myndigheter anslutit sig till avtalet:

  • Familjebostäder
  • Partille kommun
  • Skolfastigheter i Stockholm AB
  • Stockholms stads bostadsförmedling AB
  • Storstockholms brandförsvar
  • Vimmerby kommun

– Vi ser fram mot att utveckla relationerna med dessa uppdragsgivare med förhoppning om ett långt och givande samarbete avslutar, Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia.

Källa

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,

E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se  
Facebook: www.facebook.se/Bemannia 
Twitter: @bemannia

Taggar:

Om oss

Som specialist inom personaluthyrning, rekrytering kan vi garantera att varje utfört uppdrag uppfyller utgivna utfästelser och garantier på kvalité och tidsplanering. Vi erbjuder kunder långtgående nöjdkunds garantier något som säkerställs genom våra engagerade Rekryteringskonsulter och Konsultchefer. Vår målsättning är att vara Sveriges mest betrodda bemanningsföretag. Vår vision är att sikta högt och sträva efter att erbjuda alla våra kunder kompetenta och kvalitetssäkrade kandidater. Detta framkommer tydligt i våra företagslogga; Bemannia – Rätt person direkt. Bemannia erbjuder effektiva lösningar utförda av kompetenta personer med gedigen erfarenhet, oavsett vilket behov du har inom bemanningsbranschen.Tveka därför inte att ta kontakt med oss!

Snabbfakta

Bemannia har tillsammans med fyra andra leverantörer vunnit avtal om att hyra ut och rekrytera personal inom administration, ekonomi, personal och fastighet till Sveriges samtliga kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag genom avtal med Inköpscentralen SKL.
Twittra det här

Citat

– Vi ser fram mot att utveckla relationerna med dessa uppdragsgivare med förhoppning om ett långt och givande samarbete
Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia.