Bemannia vinner Kommerskollegiums upphandling av konsulttjänster för information och kommunikation.

I konkurrens med 14 andra företag inom information och kommunikation har Bemannia idag fått Kommerskollegiums förtroende och rangordnats som nr 1.  

Bemannia kommer att förse Kommerskollegium med konsulter inom strategisk planering, utveckling samt genomförande av olika informations- och kommunikationsaktiviteter.

Företaget har placerats sig före företag som Intellecta Corporate, Essen International mfl.

- Vi visar återigen vilken styrka vi har i våra anbud med tjänster av högsta kvalitet, attraktiva priser och inte minst möjligheterna att ge kunden flexibla lösningar på uppkomna behov. Konkurrensen var hård men vi hade offererat det vinnande konceptet, igen, säger Staffan Bruzelius, vd.

Upphandlingen sträcker sig i två år med möjlighet till två års förlängning. Genom tilldelningsbeslutet bevisar Bemannia återigen sin styrka som leverantör inom bemanningstjänster till den offentliga sektorn.

Bemannias styrka inom offentlig sektor visade sig redan under hösten 2008, då företaget vann SKL-Kommentus upphandling av konsulttjänster och rangordandes som nummer ett i merparten av de upphandlade anbudsområdena.

- Vi ser fram emot att få förse Kommerskollegium med kompetent och erfarna medarbetare i flera år framöver, säger Staffan Bruzelius

För ytterligare information, kontakta Staffan Bruzelius, vd

Telefon: 08-84 53 00, 0771-84 53 00
E-post: vd@bemannia.se

www.bemannia.se

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och outsourcing inom administration/kontor, organistaion/HR, ekonomi, fastighet, marknad/information, bank/finans, juridik och IT. Sedan tidigare har Bemannia ramavtal med 17 kommuner och tillhörande kommunägda bolag i Storstockholm och ökade omsättningen år 2009 med över 400%. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i över 26 år.

Taggar:

Om oss

Som specialist inom personaluthyrning, rekrytering kan vi garantera att varje utfört uppdrag uppfyller utgivna utfästelser och garantier på kvalité och tidsplanering. Vi erbjuder kunder långtgående nöjdkunds garantier något som säkerställs genom våra engagerade Rekryteringskonsulter och Konsultchefer. Vår målsättning är att vara Sveriges mest betrodda bemanningsföretag. Vår vision är att sikta högt och sträva efter att erbjuda alla våra kunder kompetenta och kvalitetssäkrade kandidater. Detta framkommer tydligt i våra företagslogga; Bemannia – Rätt person direkt. Bemannia erbjuder effektiva lösningar utförda av kompetenta personer med gedigen erfarenhet, oavsett vilket behov du har inom bemanningsbranschen.Tveka därför inte att ta kontakt med oss!

Dokument & länkar