Bemannia vinner upphandling för 400 miljoner till Försvarsmakten

Bemannia kom segrande ur den hårda striden mot de 16 företag, marknadens största aktörer och som var med i upphandlingen av bemanningstjänster till Försvarsmakten. Uppdraget innefattar Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och omfattar hela Sverige.

De områden som bemanningsavtalet omfattar är Kontor/administration, Personal, IT, Ekonomi/finans samt Lager/förråd. Försvarsmakten finns på flertalet orter i Sverige och utgången av upphandlingen innebär att Bemannia expanderar mer och kommer att starta fler kontor runt om i Sverige. Avtalstiden är fram till februari 2014 med option på 2 år.

-att vinna ett sådant stort och kvalificerat ramavtal är ytterligare en fjäder i Bemannias hatt. Vi kommer att ta ett stort steg framåt i vår utveckling och framtiden ser verkligen spännande ut.

Denna upphandling var den första som vi medverkat i och formen var en live-auktion som varade i 12 timmar och 45 minuter i sträck – och där vi kom ut som segrare och rangordnad som nr 1 i avtalsområdena – Kontor/administration, Personal, Ekonomi/Finans och Lagar/Förråd samt rangordnad som nr 3 inom IT, säger Bemannias VD Staffan Bruzelius

Försvarsmaktens verksamhet styrs med uppdrag från regeringen och innehåller bland annat uppgifter med mål och krav på resultat. Försvarsmakten ska i första hand värna Sveriges värden och intressen. Ensamt och tillsammans med andra genom insatser både i Sverige, i närområdet och utanför det. Försvarsmakten stödjer det övriga samhället vid katastrofer och skickar förband till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runtom i världen. Dels för att hjälpa andra och dels för att stödja svenska säkerhetspolitiska intressen. Försvarsmaktens unika kompetens är väpnad strid.

Källa


För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post:
vd@bemannia.se
Telefon: 0771-845 300
Hemsida:
www.bemannia.se  
Facebook:
www.facebook.se/bemannia
Press: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bemannia         

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Sedan tidigare har Bemannia ramavtal med 33 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter runtom i Sverige. Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen och Akademikerna. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 30 år.

Taggar:

Om oss

Som specialist inom personaluthyrning, rekrytering kan vi garantera att varje utfört uppdrag uppfyller utgivna utfästelser och garantier på kvalité och tidsplanering. Vi erbjuder kunder långtgående nöjdkunds garantier något som säkerställs genom våra engagerade Rekryteringskonsulter och Konsultchefer. Vår målsättning är att vara Sveriges mest betrodda bemanningsföretag. Vår vision är att sikta högt och sträva efter att erbjuda alla våra kunder kompetenta och kvalitetssäkrade kandidater. Detta framkommer tydligt i våra företagslogga; Bemannia – Rätt person direkt. Bemannia erbjuder effektiva lösningar utförda av kompetenta personer med gedigen erfarenhet, oavsett vilket behov du har inom bemanningsbranschen.Tveka därför inte att ta kontakt med oss!

Snabbfakta

Bemannia kom segrande ur den hårda striden mot de 16 företag, marknadens största aktörer och som var med i upphandlingen av bemanningstjänster till Försvarsmakten. Uppdraget innefattar Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och omfattar hela Sverige.
Twittra det här