Region Gotland väljer Bemannia vid nyrekrytering

Region Gotland har genomfört en upphandling avseende Rekryteringskonsulter. Totalt inkom åtta leverantörer med anbud och Region Gotland kommer att teckna avtal med Bemannia för rekrytering av högre chefer samt nyckelpersoner inom regionens verksamhet.

Avtalet sträcker sig på två år med möjlighet till förlängning av avtalsperioden två gånger om upp till 12 månader vardera.

Bemannia vann över leverantörerna Vinator, Source, Staffup, Manpower mfl.

- Vi är mycket stolta över att Region Gotland ger oss förtroendet att leverera rekryteringstjänster till regionen. Vi har kunnat offerera regionen konsulter med tydlig strategi och kompetens som motsvarar regionens förväntningar, säger Staffan Bruzelius, VD för Bemannia koncernen.

- Att vi vinner denna upphandling av chefsrekryteringar är strategiskt viktigt för oss inom Bemannia, då vi senaste tre åren satsat på etablering inom Rekrytering. Vår målsättning är att det ska vara lika självklart att förknippa Bemannia med Rekrytering liksom att vi förknippas med Bemanning till den offentliga sektorn.


För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se  
Facebook: www.facebook.se/bemannia

 

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Sedan tidigare har Bemannia ramavtal med 21 kommuner och ett 70-tal förvaltningar, bolag, landsting och myndigheter runtom i Sverige. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i snart 30 år.

Taggar:

Om oss

Som specialist inom personaluthyrning, rekrytering kan vi garantera att varje utfört uppdrag uppfyller utgivna utfästelser och garantier på kvalité och tidsplanering. Vi erbjuder kunder långtgående nöjdkunds garantier något som säkerställs genom våra engagerade Rekryteringskonsulter och Konsultchefer. Vår målsättning är att vara Sveriges mest betrodda bemanningsföretag. Vår vision är att sikta högt och sträva efter att erbjuda alla våra kunder kompetenta och kvalitetssäkrade kandidater. Detta framkommer tydligt i våra företagslogga; Bemannia – Rätt person direkt. Bemannia erbjuder effektiva lösningar utförda av kompetenta personer med gedigen erfarenhet, oavsett vilket behov du har inom bemanningsbranschen.Tveka därför inte att ta kontakt med oss!

Media

Media

Dokument & länkar