Vilka representerar Sverige i årets Join Our Core-tävling?

För tredje året i rad letar Ben & Jerry’s tillsammans med Ashoka efter Sveriges bästa, unga sociala entreprenörer i den numer globala tävlingen Join Our Core. Tidigare års vinnare har framgångsrikt tagit sig an tunga och aktuella samhällsutmaningar som integration och läxhjälp. Och de är inte ensamma om sitt engagemang – en ny undersökning visar att svenskarnas ansvarskänsla och vilja att förändra samhället är stor. 

– Termen socialt entreprenörskap står för entreprenörer som arbetar för social förändring genom entreprenöriella lösningar. Jag grundade Mitt Liv 2008 för att öka mångfalden och arbeta för integration på den svenska arbetsmarknaden, och kombinerar i vårt arbete hjärta och hjärna i frågor som rör mänskliga rättigheter och Sveriges framtid, säger förra årets vinnare av Join Our Core Sofia Appelgren på Mitt Liv. 

Ben & Jerry’s är välkända föregångare på området och har sedan starten låtit det sociala ansvaret och arbetet genomsyra alla delar av verksamheten. Tillsammans med Ashoka, världens främsta organisation för socialt entreprenörskap, vill de visa att socialt entreprenörskap kan vara lösningen på flera av samhällets stora utmaningar. Detta genom att anordna tävlingen Join Our Core.

En undersökning från Ashoka, framtagen av YouGov, visar att mer än hälften av svenskarna, 51 procent, känner ansvar för att vilja bidra till en förändring i samhället.

– Det är glädjande att så många svenskar känner att de har ett eget ansvar för att hitta nya lösningar på angelägna samhällsutmaningar. På Ashoka ser vi det som vår främsta uppgift att öka kunskapen om de olika tillvägagångsätt som finns för att människor med visioner ska kunna förverkliga sina idéer, säger Åsa Burman, Skandinavienchef på Ashoka.

Den 1 september startar Join Our Core. I november utses elva vinnare från respektive land av en panel bestående av experter inom socialt företagande under finalerna som hålls i London, Tokyo och Singapore. Den svenska jurymedlemmen heter Amelie Silfverstolpe och grundade Volontärbyrån. Det hela kulminerar i maj 2015 då vinnarna tillsammans reser till Vermont i USA där de ses på Ben & Jerry’s huvudkontor och delar sina erfarenheter och tankar. Bland tidigare vinnare finns sociala entreprenörer som Johan Wendt från Mattecentrum och 2013 års vinnare Sofia Appelgren från Mitt Liv.

– För oss på Ben & Jerry´s har det alltid varit viktigt att ge tillbaka något till samhället. Nu vill vi hjälpa till att hitta nya stjärnor på området genom Join Our Core. Tillsammans med Ashoka vill vi sprida kunskap och inspirera till fler socialt och hållbara företag. Vi ser med spänning fram emot höstens kandidater, säger Anna Sandgren Ben & Jerry’s Norden. 

För mer information, vänligen kontakta:
Ida Persson, presskontakt, Geelmuyden Kiese
Telefon: 0708-42 44 03, E-post: ida.persson@gknordic.com

Om undersökningen
Undersökningen från Ashoka är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 18 - 19 februari 2014 har sammanlagt 1005 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år i Sverige.

Om Join Our Core
Ben & Jerry’s letar efter unga entreprenörer som drivs av samma värderingar (core values) som Ben & Jerry’s och som utifrån sitt engagemang hittar innovativa lösningar på samhälls- och miljöproblem. Join Our Core är öppen för unga entreprenörer (18-34 år) som driver en egen verksamhet, vinstdrivande eller ideell i Ben & Jerry’s anda. Tävlingen har expanderat från nio till elva länder och förutom de tre nytillskotten Frankrike, Japan och Singapore tävlar återigen Storbritannien, Irland, Danmark, Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna. En vinnare från varje land belönas med bland annat 10 000 euro, mentorskap från Ashoka, världens största organisation för socialt entreprenörskap, och en resa till Vermont där Ben & Jerry’s startade 1978 samt att vinnaren får figurera på en produkt. 2012 vann Johan Wendt på Mattecentrum, en organisation som ideellt undervisar ungefär 70 000 barn och ungdomar i matematik varje månad. 2013 vann Sofia Appelgren från Mitt Liv som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät. För mer information, se www.joinourcore.com.

Ansökan öppnar: 1 september
Early bird deadline: 19 september
Deadline för ansökningar: 15 oktober
Vinnarna presenteras: 20 november

Om Ben&Jerry’s
Redan 1978 öppnade barndomsvännerna Ben Cohen och Jerry Greenfield sin första glassbar i en nedlagd bensinstation i Vermont. Målet är (och har alltid varit) att producera en så bra glass som möjligt på schysstast möjliga sätt. I Sverige har Ben & Jerry’s funnits sedan 2004.

Ben & Jerry’s mission sammanfattas i frasen Peace, Love & Fairtrade Ice Cream. Den innebär att alla delar av verksamheten, de produktmässiga, de ekonomiska och de sociala, måste utvecklas med respekt för människan, planeten och djuren, både inom och utanför vår verksamhet. Ben & Jerry’s använder endast naturliga ingredienser i glassen, alla ägg kommer från frigående höns och företaget betalar ett prispremium för grädden för att korna ska vara glada. Ben & Jerry’s främjar affärsmetoder som visar respekt för jorden och dess invånare, och verksamheten drivs med utgångspunkt i ett hållbart samhälle, en hållbar ekonomi och en lönsam tillväxt. Sammanlagt har Ben & Jerry’s de senaste fem åren satsat 2,4 miljoner euro i kampen mot klimatförändringarna. Läs mer på www.benjerry.se.

Om Ashoka
Ashoka är världens ledande organisation för socialt entreprenörskap och Changemaking. Bill Drayton grundade Ashoka 1980, en organisation som bygger på idén om att de starkaste krafterna för att förändra världen är ledande sociala entreprenörer: personer som drivs av en innovativ idé för att lösa ett akut socialt problem. Under de senaste 30 åren har Ashoka valt 3000 ledande sociala entreprenörer till Ashoka Fellows, försett dem med stipendier, professionellt stöd och tillgång till ett globalt nätverk av likasinnade i 75 länder. Förutom att stötta ledande sociala entreprenörer arbetar Ashoka med ungdomar, institutioner, företag och enskilda för att multiplicera antalet Changemakers. Ashoka arbetar för en ”Everyone a Changemaker” värld – en värld som reagerar snabbt och effektivt på sociala utmaningar, och där varje individ har friheten, förtroendet och samhällets stöd för att ta itu med sociala problem och driva på förändring. Ashoka Skandinavien öppnade sitt kontor i Stockholm 2012. För mer information, se www.scandinavia.ashoka.org.

Taggar: