Fördelning av aktiestock 31 december 2015

Antalet aktier i Beowulf Mining (AIM: BEM; AktieTorget: BEO) uppgick per den 31 december 2015 till 430,313,824 aktier, varav 173,672,737var registrerade som så kallade SDB i Sverige.
Motsvarande siffra per den 31 december 2014 uppgick till 345,259,849 aktier, varav 47.985.114 var registrerade som så kallade SDB i Sverige.

London, 2016-01-08

För ytterligare information
Beowulf Mining plc    
Kurt Budge, Chief Executive Officer    Tel: +44 (0) 20 3771 6993
Cantor Fitzgerald Europe
(Nominated Advisor & Joint Broker)    
Stewart Dickson / Jeremy Stephenson / Carrie Lun    Tel: +44 (0) 20 7894 7000
Beaufort Securities Limited
(Joint Broker)    
Jon Belliss    Tel: +44 (0) 20 7382 8300
Blytheweigh      
Tim Blythe / Megan Ray      Tel: +44 (0) 20 7138 3204
http.//www.beowulfmining.net

Beowulf Mining Plc (AIM: BEM; Aktietorget: BEO), är engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster i norra Sverige. Prospektering sker främst av koppar, guld och järn. Utveckling och prospektering även efter molybden. Beowulf Mining äger Sveriges största inmutningar av molybden vilket gör att bolaget har en stark fokus gentemot stålindustrin.

Om oss

Beowulf Mining plc är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar