Berättarministeriet och King inleder samarbete

Pressmeddelande den 11 november 2013

Berättarministeriet, skrivarverkstäder för barn och unga, har ny pro-bono partner, reklambyrån King. Berättarministeriet har tidigare haft ett samarbete med Forsman & Bodenfors som 2012 resulterade i två guldägg för kampanjen ”Barnen tar ordet”.

- När Berättarministeriet nu går in i en ny expansionsfas är det ett ovärderligt stöd att King med sin tid, sin kunskap, och sin erfarenhet vill vara med på den resan och bygga vidare på det arbete Forsman & Bodenfors har lagt grund för, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet.

- Vi ser fram emot att stötta Berättarministeriet i dess viktiga arbete att öka den socio-ekonomiska rörligheten i samhället, säger Sunit Mehrotra, vd på King.

- Det känns tryggt att få lämna över stafettpinnen till King säger Anna Qvennerstedt, styrelseledamot för Berättarministeriet och delägare på Forsman & Bodenfors. Forsman & Bodenfors har jobbat med Berättarministeriet sedan 2010 och när Berättarministeriet nu går in i en ny fas vill jag fokusera på mitt uppdrag som styrelseledamot för organisationen.

För mer information:
Dilsa Demirbag-Sten, 070-958 8204, dilsa@berattarministeriet.se
Peter Preisler, 0704 14 39 60, peter@king.se

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 – 18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn. www.berattarministeriet.se

Om oss

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Prenumerera

Dokument & länkar