Berättarministeriet och King inleder samarbete

Pressmeddelande den 11 november 2013

Berättarministeriet, skrivarverkstäder för barn och unga, har ny pro-bono partner, reklambyrån King. Berättarministeriet har tidigare haft ett samarbete med Forsman & Bodenfors som 2012 resulterade i två guldägg för kampanjen ”Barnen tar ordet”.

- När Berättarministeriet nu går in i en ny expansionsfas är det ett ovärderligt stöd att King med sin tid, sin kunskap, och sin erfarenhet vill vara med på den resan och bygga vidare på det arbete Forsman & Bodenfors har lagt grund för, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet.

- Vi ser fram emot att stötta Berättarministeriet i dess viktiga arbete att öka den socio-ekonomiska rörligheten i samhället, säger Sunit Mehrotra, vd på King.

- Det känns tryggt att få lämna över stafettpinnen till King säger Anna Qvennerstedt, styrelseledamot för Berättarministeriet och delägare på Forsman & Bodenfors. Forsman & Bodenfors har jobbat med Berättarministeriet sedan 2010 och när Berättarministeriet nu går in i en ny fas vill jag fokusera på mitt uppdrag som styrelseledamot för organisationen.

För mer information:
Dilsa Demirbag-Sten, 070-958 8204, dilsa@berattarministeriet.se
Peter Preisler, 0704 14 39 60, peter@king.se

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 – 18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn. www.berattarministeriet.se

Om oss

Berättarministeriet är ett samverkansprojekt mellan kommun, näringsliv och den ideella sektorn. Initiativtagare till Berättarministeriet är stiftelsen Culture without Borders. Vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. Berättarministeriets grundbult utgörs av 400 volontärer som på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirerar barn och unga att erövra det skrivna språket. Berättarministeriets verksamhet vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet. Vi har en skrivarverkstad i Södertälje och en i Järva (Husby centrum). Vi planerar att öppna fler skrivarverkstäder i Stockholm inom den närmaste framtiden. www.berattarministeriet.se.

Prenumerera

Dokument & länkar