Berättarministeriet tilldelas SKL´s Psynkpris i kategorin Samhällsansvar

SKL (Sveriges kommuner och landsting) prisade Berättarministeriet under torsdagen.


- Det är mycket hedersamt att ta emot priset i kategorin Samhällsansvar, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet. Det stora engagemang som vi mött i Södertälje kommun har  gett oss möjligheten att tillsammans skapa och driva en verksamhet som idag utgör ett stöd till många barn och unga. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Södertälje kommun och att inom kort även starta vårt samarbete med Stockholm stad.

Psynkpriset instiftades av Modellområdesprojektet 2010 som en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i vårt land som på olika sätt bidrar till barns och ungas psykiska hälsa. Berättarministeriet mottog priset inom kategorin Samhällsansvar med motiveringen "tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa".

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Lovén, pressansvarig Berättarministeriet, 0739-587 615, asa@berattarministeriet.se

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är ett samverkansprojekt mellan kommun och näringsliv som driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Syftet med verksamheten som till stor del drivs av volontärer är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra de skrivna ordet och därmed ge dem en förutsättning att aktivt delta i samhällslivet.

Om oss

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Prenumerera

Dokument & länkar