Bonnierförlagen och Bonniers familjestiftelse ny partner till Berättarministeriet

Torsdag 28 januari 2016

Bonnierförlagen och ​Bonniers familjestiftelse har valt att gå in som partner till Berättarministeriet i ett långsiktigt samarbete. Berättarministeriets vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. 

Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet:

Bonnierförlagen har stöttat Berättarministeriet från idé till en verksamhet med tre skrivarverkstäder som har tagit emot över 17 000 barn som gått något av våra program. Genom samarbetet med Bonniers familjestiftelse och Bonnierförlagen kommer vi möjliggöra att än fler barn kan erövra det skrivna ordet. Nu ser vi gemensamt fram emot expansionen i Göteborg.

Berättarministeriets verksamhet bedrivs genom skrivarverkstäder i socioekonomiskt utsatta områden. Berättarministeriet finansieras i en samverkansmodell mellan kommun, näringsliv och den ideella sektorn. Grunden är ett gemensamt ansvarstagande där alla bidrar till verksamheten.

Hans-Jacob Bonnier, ordförande i Bonniers familjestiftelse: 

Familjestiftelsens fokus är att stärka alla individers möjlighet att delta aktivt i det demokratiska samtalet. Kunskapssamhället skapar fantastiska möjligheter, men vi riskerar också att många lämnas utanför. Vi är glada över att kunna bidra till Berättarministeriet, som med sitt arbete stärker ungas delaktighet i kunskapssamhället och samtidigt utvecklar den lust som finns i språk, berättande och läsande.

Bonnierförlagen har alltsedan starten för Berättarministeriet varit pro bono-partner, och har tillsammans genomfört fyra författarskolor som resulterat i 40 nya författare. Andra exempel på samarbetet är författarbesök hos Berättarministeriet, Pax-resor, studiebesök på förlag och seminarier på Bokmässan. Allt för att på olika sätt uppmuntra barnen att hitta glädjen och lusten i att läsa och berätta.

Bodil Unenge, CSR-ansvarig Bonnierförlagen:

Bonnierförlagens och Berättarministeriets samarbete utvecklas ständigt men det centrala, att hjälpa barn och ungdomar att erövra det skrivna ordet, genomsyrar allt vi gör. Det finns en lycka i det som alla hos oss som tagit chansen att vara delaktiga känner. 


För ytterligare info kontakta: 
Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, dilsa@berattarministeriet.se, 0709- 58 82 04
Bodil Unenge, Bonnierförlagen, 
bodil.unenge@bonnierforlagen.se, 070-548 55 30

Fakta:
Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet, för närvarande i Södertälje, Järva och Hagsätra. Vi vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.


Om oss

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Prenumerera

Dokument & länkar