Finansborgarrådet Karin Wanngård besöker Berättarministeriet

Den 6 oktober besökte finansborgarrådet Karin Wanngård Berättarministeriets skrivarverkstad i Husby. Syftet med besöket var få en djupare inblick i Berättarministeriets verksamhet samt ett samtal om hur vi tillsammans kan utveckla samarbetet.

-        Stockholm Stad och Berättarministeriet har ett väl förankrat och konstruktivt samarbete som vi gärna vill fortsätta utveckla. Vårt mål är det samma: fler barn som lämnar skolan med gymnasiebehörighet. Berättarministeriet kommer även i fortsättningen arbeta fokuserat för att vara ett stöd för lärarna så att vi tillsammans kan nå målet. säger Berättarministeriets verksamhetsledare Dilsa Demirbag-Sten

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder i områden med hög arbetslöshet med uppdraget att vara ett stöd för lärarna och stärka barn och ungas skriv- och läskunskaper. Verksamheten syftar till att öka den socioekonomiska rörligheten. Skrivarverkstäder finns i Södertälje, Husby och Hagsätra. Under 2017 påbörjas expansion till Göteborg.

-       Det är alltid en inspiration att besöka Berättarministeriet och se hur de jobbar med barnen för att få fram deras lust att skapa, att skriva, att komma vidare i utvecklingen. Det är också givande att se vilken fantastisk volontärverksamhet det finns och engagemanget bakom!

Kontakt: Dilsa Demirbag Sten
Verksamhetsansvarig, Berättarministeriet
Dilsa@berattarministeriet.se
TEL 070 958 82 04

För pressbilder, se www.berattarministeriet.se/pressbilder

Fakta: Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, för närvarande i Södertälje, Järva och Hagsätra. Vi vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.

Om oss

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Prenumerera

Dokument & länkar