Författardebut för hundra barn från Berättarministeriets skrivarverkstäder i Järva och Södertälje

10 april 2013

Hundra barn mellan 8 och 14 år från Järva och Södertälje medverkar i Berättarministeriets nya bok Restips för utomjordingar – din guide till Jorden. Alla intäkter från boken, som ges ut i samarbete med Bonnier Carlsen tisdag 16 april, går oavkortat till Berättarministeriets skrivarverkstäder.

I Restips för utomjordingar – din guide till Jorden, skriven av barn och unga som besökt Berättarministeriets skrivarverkstäder i Järva och Södertälje, får man ta del av deras tankar och erfarenheter kring hur man får vänner på jorden, vad som gör människor ledsna och glada samt vad man kan gör om hemlängtan surrar i bröstet – frågor som för många av dessa barn är högst närvarande.

– Vem har inte känt sig som en utomjording? Udda, missförstådd och lite ensam. Många av de barn som kommer till Berättarministeriet har själva erfarenhet av att känna sig som utomjordingar, att vara långt från nära och kära eller att kämpa med ett nytt språk, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet. Syftet med vår verksamhet är att öka den socio-ekonomiska rörligheten i samhället. Vi är därför oerhört tacksamma för samarbetet med Bonnier Carlsen som ger oss möjlighet att lyfta fram berättelser som kanske inte skulle hörts annars.

– I en tid då både läs- och skrivförståelsen bland unga försämras är Berättarministeriets arbete mycket viktigt. De uppmuntrar och förmedlar glädjen i att berätta och ta del av andras historier samt att lyssna och försöka förstå andra. För oss på Bonnier Carlsen är det en självklarhet att stödja deras verksamhet, säger Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen.

Berättarministeriet utgörs av flera hundra volontärer som på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirerar barn och unga att erövra det skrivna ordet. Boken är illustrerad av volontärillustratörer på Berättarministeriet. Exempel på tips från Restips för utomjordingar – din guide till Jorden:

  • Människor har fingrar och beige kropp. Och vissa har sjal på huvudet. Adoria, 10 år
  • Människor blir ledsna när någons hemland blir förstört. Natthaphong, 11 år
  • Jag tycker att alla på jorden är snälla, men några vill inte visa det. Muhammed, 10 år
  • En människa kan vara ganska fördömande och går oftast efter hur du ser ut. Philip, 13 år
  • Människor tycker om att prata om sig själva, så fråga om deras dag, även om du inte bryr dig. Andrea, 14 år

För frågor eller ytterligare information om boken eller Berättarministeriet, kontakta:
Sara Alsén, sara@berattarministeriet.se eller mobil: 076 110 70 57

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 – 18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn. www.berattarministeriet.se


Om Bonnier Carlsen

Bonnier Carlsen - En bok för varje barn
Bonnier Carlsen är ett av Sveriges ledande barnboksförlag. De närmare 150 nya titlarna per år är både svenska originalproduktioner i text och bild, och utländska böcker i översättning. Bonnier Carlsen ger ut böcker för barn och ungdomar i alla åldrar, med olika intressen, behov och förmågor.

Om oss

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar