Loreen, Amelia Adamo och Annika Lantz stödjer Berättarministeriets manifestation för barn och unga

Stockholm, 23 april 2013

Loreen, Amelia Adamo och Annika Lantz är bland de 50-tal profiler som idag, Världsbokdagen, deltar i Berättarministeriets manifestation för barn och ungas röst i samhället. Sammanlagt 100 barn från Järva och Södertälje ges möjlighet att göra sina röster hörda.

Under Världsbokdagen, 23 april, kommer ett antal kända profiler att låna sina utrymmen i sociala medier till barn mellan 8 och 14 år från Järva och Södertälje. Texterna de sprider kommer från Berättarministeriets senaste bok ”Restips för utomjordingar – din guide till Jorden”, skriven av ett hundratal barn och unga som besökt Berättarministeriets skrivarverkstäder. I boken, som ges ut i samarbete med bokförlaget Bonnier Carlsen, får vi ta del av barns tankar och erfarenheter kring hur man får vänner på jorden, vad som gör människor ledsna och glada, samt vad man kan gör om hemlängtan surrar i bröstet – frågor som för många av dessa barn är högst närvarande.

– Syftet med Berättarministeriets verksamhet är att öka den socioekonomiska rörligheten i samhället. Detta gör vi genom att inspirera barn och unga från områden med hög arbetslöshet att erövra det skrivna ordet, men också genom att låta dessa barn få möjlighet att göra sina röster hörda, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet.

– Språket är nyckeln till allt, säger Amelia Adamo som deltar i manifestationen. Det ger förutsättningar att utvecklas som människa och är verktyget för ett värdigt liv.

– Berättarministeriet bedriver en mycket viktig verksamhet som jag stöttar, säger Loreen.

– Det är en ära att få vara membran för så mycket briljans. Mitt twitterkonto är lättat över att det åtminstone en gång i år få användas till någonting vettigt, säger Annika Lantz.

För frågor eller ytterligare information, kontakta Åsa Lovén:
asa@berattarministeriet.se eller mobil 073-958 7615

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 – 18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn. www.berattarministeriet.se

Om Restips för utomjordingar

Hundra barn mellan 8 och 14 år från Järva och Södertälje medverkar i Berättarministeriets senaste bok, Restips för utomjordingar – din guide till Jorden, där delar de sina tips till utomjordingar som råkat landa på planeten Jorden. Alla intäkter från boken som ges ut i samarbete med Bonnier Carlsen, går oavkortat till Berättarministeriets skrivarverkstäder.

Om oss

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar