Platzer och Serneke i samarbete med Berättarministeriet


Stockholm, 12 januari 2016

Stiftelsen Berättarministeriet avser att etablera sig i Göteborgsområdet och inom ramen för detta går det kommersiella fastighetsbolaget Platzer och bygg- och anläggningskoncernen Serneke in som långsiktiga samarbetspartners. 
 
Berättarministeriets syfte är att på ett lustfyllt sätt locka eleverna att erövra det skrivna ordet. Sedan etableringen 2011 i Stockholmsområdet har över 20 000 barn och unga tagit del av deras verksamhet. Nu kommer ännu fler att få möjlighet att delta i Berättarministeriets olika aktiviteter och program då stiftelsen planerar att öppna i Göteborgsområdet. 
 
– Jag är glad att vi tillsammans med Platzer och Serneke kan erbjuda fler barn att ta del av vår verksamhet. Göteborgsregionen står inför stora utmaningar och samarbetet innebär ett socialt ansvarstagande som syftar till att fler barn ska kunna lämna grundskolan med gymnasiebehörighet, säger verksamhetsansvarig Dilsa Demirbag-Sten.

– Vi har med entusiasm sett hur Berättarministeriets verksamhet utvecklat sig och är oerhört glada över att de nu väljer att öppna en skrivarverkstad här i Göteborg. Tillsammans ska vi ge barn och unga möjlighet att ta del av stiftelsens kreativa metoder för att öka intresset för att skriva och läsa, säger P-G Persson, VD Platzer Fastigheter.

– Genom samarbetet med Berättarministeriet har vi möjlighet att stödja barn och unga och uppmuntra dem till utveckling och utbildning. Detta lyfter inte bara barnen på ett personligt plan, utan är också viktigt för vårt samhälle och dess utveckling, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Etableringen i Göteborg är planerad till årsskiftet 2016/17. Berättarministeriet erbjuder skolor i sina upptagningsområden kostnadsfria pedagogiska program som främst riktas till elever i årskurs 2–5. Programmen är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare.

För mer information och intervjuer, kontakta:
Dilsa Demirbag Sten, verksamhetsansvarig, Berättarministeriet, tel 0709-58 82 04
P-G Persson, VD, Platzer Fastigheter, tel: 0734-111222
Ola Serneke, VD Serneke Group, tel: 0706 - 24 39 90

Detta är Berättarministeriet:
Berättarministeriet är en ideell stiftelse som med hjälp av volontärer driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 och 18 år i områden med hög arbetslöshet. Under de tre år Berättarministeriet varit verksam i Stockholm har man haft över 20 000 barn och unga i sina skrivarstäder. www.berattarministeriet.se

Om oss

Berättarministeriet är ett samverkansprojekt mellan kommun, näringsliv och den ideella sektorn. Initiativtagare till Berättarministeriet är stiftelsen Culture without Borders. Vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. Berättarministeriets grundbult utgörs av 400 volontärer som på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirerar barn och unga att erövra det skrivna språket. Berättarministeriets verksamhet vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet. Vi har en skrivarverkstad i Södertälje och en i Järva (Husby centrum). Vi planerar att öppna fler skrivarverkstäder i Stockholm inom den närmaste framtiden. www.berattarministeriet.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar