Prins Daniel besökte Berättarministeriet

Måndag 8 april 2013, besökte Prins Daniel Berättarministeriets skrivarverkstad i Södertälje. Syftet med besöket var att få en inblick i hur Berättarministeriet arbetar med det skrivna ordet för att främja den socioekonomiska rörligheten i samhället. Prinsen medverkade när klass 3 röd från Brunnsängsskolan i Södertälje skrev boken ”Herr Papperslapp och Bobo Jimmy”– en fantasifull berättelse om liv och död.

Under sitt besök träffade Prins Daniel också Aziza Tariq och Robin Karlsson-Ax, två unga debutanter från Berättarministeriets författarskola. Aziza och Robin medverkade i Berättarministeriets antologi, ”Oändliga historier”, som gavs ut på Albert Bonniers förlag i november 2012.

-          ”Syftet med Berättarministeriets verksamhet är att inspirera barn och unga från områden med hög arbetslöshet att erövra det skrivna ordet. Över 3 500 barn i Södertälje har, sedan november 2011, deltagit i Berättarministeriets programverksamhet”, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet. ”Vi är hedrade över att Prins Daniel är intresserad av vår verksamhet och det arbete vi bedriver för att motverka utanförskap.”

Presskontakt: Dilsa Demirbag-Sten dilsa@berattarministeriet.se 0709-58 82 04

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet. Syftet med verksamheten är att främja den socio-ekonomiska rörligheten i samhället genom att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn. Berättarministeriet har två skrivarverkstäder, en i Södertälje och en i Järva.

Om oss

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar