Statsminister Fredrik Reinfeldt uppmärksammar Berättarministeriet

Pressmeddelande den 20 november 2013

Idag på internationella barndagen väljer statsminister Fredrik Reinfeldt att uppmärksamma Berättarministeriet genom ett besök i organisationens skrivarverkstad i Husby centrum.

-          Vi är stolta att få visa upp inte bara vår verksamhet för Statsminister Reinfeldt men även ett av de områden vi verkar för att lyfta säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig, och förtydligar att syftet med Berättarministeriet som driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet är att öka den socio-ekonomiska rörligheten i samhället.

Under statsministerns besök på Berättarministeriet fick han delta i en kreativ skrivarövning med barn från klass 4C från Husbygårdsskolan. Tillsammans skrev de boken Bulldog & Pluto http://berattarministeriet.se/.

Bild från besöket finns på: http://www.flickr.com/photos/berattarministeriet/10958963093/

För mer information: Dilsa Demirbag-Sten, 070-958 8204, dilsa@berattarministeriet.se

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 – 18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn. www.berattarministeriet.se


Om oss

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Prenumerera

Dokument & länkar