Flaggning: Intern omfördelning av familjen Haids aktieinnehav i Clas Ohlson AB (publ) (”Clas Ohlson”)

Avtal har ingåtts om att Mary Haid genom gåva skall överlåta 911 960 A-aktier samt 3 784 933 B-aktier till sin son Claus-Toni Haid, vilket motsvarar ca 7,16 % av kapitalet och ca 10,99 % av rösterna i Clas Ohlson.

Transaktionen är en intern omfördelning av familjen Haids aktieinnehav i Clas Ohlson och påverkar inte familjens strategi för sitt ägande i bolaget.

Schweiz den 14 februari 2013.
    

För mer information vänligen kontakta:

Jonas Bergh, Bergh & Co Advokatbyrå AB
Telefon: +46 (0)8 545 078 01
E-post: jonas.bergh@berghco.se

Prenumerera

Dokument & länkar