Bergs Timber AB (publ) – ändring av aktier av serie A och serie B under april månad.

Aktieägare har begärt att 53.300 aktier av serie A skall omstämplas till aktier av serie B. Omstämplingen har registrerats hos bolagsverket den 12 april 2012.

Efter omstämplingen är antalet utestående aktier i Bergs Timber AB (publ) 6.899.490 aktier (oförändrat) varav 426.700 (480.000) aktier av serie A och 6.472.790 (6.419.490) aktier av serie B. Totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 10.739.790 (11.219.490) röster.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 010-19 98 500.

Mörlunda 2011-04-30

Bergs Timber AB (publ)

Åke Bergh
Verkställande direktör

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012 klockan 10.00.

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera