Bergs Timber vidtar åtgärder vid sågen i Orrefors

Produktionen vid Bergs Timber Orrefors minskas från dagens nivå om ca 180 000 m3 per år till ca 150 000 m3. Detta innebär samtidigt att dagens helgskift i vidarebearbetningen upphör. Detta berör 5 personer och övertaligheten kommer att lösas genom naturliga avgångar.

Förändringen är en anpassning av produktionsvolymen till den nivå som kan torkas och hanteras i Orrefors egen anläggning. Utöver besparingar när helgskiftet upphör innebär förändringen minskade legokostnader, ökade intäkter genom förbättrad virkesvård och förbättrat råvaruutnyttjande.

Förändringen ger ett positivt resultat och genomförs omgående. Samtidigt kommer en förändring av ledningsfunktion och styrning av Orreforssågen att genomföras. MBL förhandlingar har inletts.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av VD Peter Nilsson (+46-703 15 09 27 eller +46-010-19 98 504).

Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2015 kl. 14:30.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Taggar:

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar